DÜZCE İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Fatih Projesi BT Rehberliği Görevi Başvuruları

Fatih Projesi BT Rehberliği Görevi Başvuruları

Fatih Projesi ile Bilişim Teknolojileri araçlarının ve elektronik içeriklerin öğrenme ve öğretme sürecinde etkin kullanılması hedefi doğrultusunda Bilişim Teknolojileri konusunda oluşan rehberlik ihtiyacını karşılamak üzere 2022-2023 eğitim öğretim yılı II. dönem (6 Şubat 2023 - 16 Haziran 2023   tarihleri arasında) "FATİH Projesi BT Rehberliği" görevlendirmesi yapılacaktır.

 

* Ücretli ve aday öğretmenlere Fatih Projesi BT Rehberliği görevi verilmeyecektir. Üzerlerinde asaleten, vekâleten veya geçici görevlendirmeyle yöneticilik görevi bulunanlar, valilik oluruyla başka bir görev için görevlendirilenler bu görevlerinden ayrılmadıkları sürece Fatih Projesi BT Rehberliği görevi alamazlar.

* Fatih Projesi BT Rehberliği görevlendirmelerinde öğretmenin öncelikli olarak kendi okulunda görev alması esastır. Kendi okulu boş kalırken başka bir okula görevlendirme yapılmayacaktır. Okulda görevlendirme şartlarını taşıyan birden çok BT öğretmeni bulunması durumunda, okulundaki eğitim-öğretimi aksatmayacak şekilde aynı ilçede ihtiyaç olan başka okullara görevlendirme yapılabilecektir. Fatih Projesi BT Rehberliği görevi öğretmenin kadrosunun bulunduğu ilçe sınırları içinde yapılacaktır.

* Kadrosunun bulunduğu okul dışında görevlendirilen öğretmenlerin görevlendirildiği okula ulaşım süresi de dikkate alınarak ders dışında kalan zamanlar haftalık ders çizelgesinde "Fatih Projesi BT Rehberliği" görevi olarak belirtilecek ve ilgili öğretmenin bu saatler içinde görevlendirildiği okulda çalışması sağlanacaktır. Haftalık ders çizelgeleri Fatih Projesi BT Rehberliği görevine engel olmayacak şekilde hazırlanacaktır.

* Görevlendirilen öğretmenlerin ders dışında kalan zamanları haftalık ders çizelgesinde "Fatih Projesi BT Rehberliği" görevi olarak belirtilecektir.

* Görevlendirilen öğretmenlere Fatih Projesi BT Rehberliği görevi olmadığı günler nöbet görevi verilebilecek ve eğitim öğretim saatleri dışında mevzuatı doğrultusunda belletmenlik vb. görevleri yapabilecektir.

* Fatih Projesi BT Rehberliği görevi görevlendirilen okulda eğitim öğretimin devam ettiği saatlerde yapılacaktır.

* Görevlendirilen öğretmenler, mevzuatı gereği yürütmek zorunda oldukları ders görevini yerine getirdikten sonra kalan zamanda bu görevi yürütecektir. Görevlendirilen öğretmenin yerine ücretli veya başka bir öğretmen talep etme yoluna gidilmeyecektir. 21 saatten fazla ders görevi dolduran öğretmenlere okulu dışında Fatih Projesi BT rehberlik görevi verilmeyecektir.

* Branşı "Sınıf Öğretmenliği" olan öğretmenlere Fatih Projesi BT Rehberliği görevi verilmeyecektir. Ancak Sınıf Öğretmeninin norm fazlası olması halinde bir alt madedeki şartlarda görev verilebilecektir

* Fatih Projesi BT Rehberliği görevi, bilişim teknolojileri öğretmenleri tarafından yürütülür. Bilişim teknolojileri öğretmeni bulunmaması veya rehberlik ihtiyacının mevcut bilişim teknolojileri öğretmeni/öğretmenleri tarafından karşılanamaması durumunda kendi branşlarında ders açığı oluşturmayacak şekilde sırasıyla istekli diğer branş öğretmenlerinden;

     a) Mezuniyet alanı itibarı ile bilişim teknolojileri öğretmeni olarak atanabilecek olanlar,

     b) "Fatih Projesi Eğitmenliği" görevini Bakanlık onayı ile en az 6 (altı) ay süre ile yürüttüğünü belgelendiren öğretmenler,

     c) Bilişim teknolojileri alanında doktora yapan öğretmenler,

     d) Bilişim teknolojileri alanında tezli veya tezsiz yüksek lisans yapan öğretmenler,

     e) Fatih Projesi kapsamında yürütülen merkezi hizmetiçi eğitim faaliyetlerinde eğitim görevlisi olarak en az 100 saat görev alan öğretmenler,

     f) "Bilişim Teknolojileri Rehberliği Kursu" nu başarı ile tamamlayan öğretmenler, Fatih Projesi BT rehberliği görevini yürütebilirler.

* Görevi yürütecek istekli öğretmenlerin aynı şartları taşıması halinde sırasıyla;

     a. Doktora yapmış olanlara,

     b. Yüksek lisans yapmış olanlara,

     c. Fatih projesi kapsamındaki merkezi/mahalli eğitimlerde eğitim görevlisi olarak yaptıkları görev saati fazla olanlara,

     d. Hizmet puanı yüksek olanlara,

     e. Son beş yıl içerisinde bilişim alanında katıldığı hizmetiçi eğitim faaliyetlerinden toplam kurs saati fazla olanlara, öncelik verilecektir.

Başvuru şartları uygun olan öğretmenlerimizin başvuru dilekçelerinin ve varsa eklerinin(Branşı Bilişim Teknolojileri olmayanların 100 saatlik BT Rehberlik kursu belgeleri vb.) 2 Şubat 2023 mesai bitimine kadar DYS üzerinden gönderilmesi gerekmektedir.

 

Başvuru dilekçesi

BT Rehber Öğretmenin Görevleri

Valilik Binası İl Milli Eğitim Müdürlüğü / DÜZCE - 0380 524 13 80 - 0380 524 13 81 - 0380 524 13 82

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.